Měsíční kámen

duchovní, ochranný, vnímavý

 

Měsíční kámen plně důvěřuje tomu, čemu věří a na své myšlenky se může vždy spolehnout. Je velmi intuitivní a vnímavý. Probouzí v sobě povědomí o tom, jaké myšlenky, lidi, či situace je třeba v životě přehodnotit, nebo odsunout. K  seberealizaci dospívá skrze sny, které mu dávají jasná vodítka správné cesty.

Vibrace tohoto kamene na nás působí především v naší duchovní oblasti. Prohlubuje spojení s vyšším vědomím, které se projevuje začneme-li důvěřovat svému intuitivnímu vedení. Měsíční kámen nám poskytuje snění, ve kterém nacházíme vodítka pomáhající nám s každodenními otázkami. Přináší nám mentální čistotu projevující se vyrovnanou a jasnou myslí. Jsme schopni zpozorovat své vlastní opakující se vzory a učit se z nich. Tuto schopnost dokážeme aplikovat i na ostatní, kde bez jakéhokoliv emočního rozrušení pozorujeme jejich akce a reakce, aniž bychom měli potřebu jakéhokoliv soudu. Zároveň je měsíční kámen kamenem ochranným. Nejenom že nás ochraňuje před okolními negativními energiemi, ale také významně od těchto energií očišťuje naše energetická centra.

Nošením náramků a náhrdelníků s tímto kamenem se v nás odrážejí jeho silné stránky. S měsíčním kamenem se stáváme vnímavými nejenom k sobě, ale také k ostatním a jejich životním situacím, ze kterých se učíme. Jsme vedeni intuicí, chráněni před negativními energiemi a naše energetická centra jsou od těchto negativních energií očišťována. Měsíční kámen je nejsilnější u lidí narozených ve znamení rak. Vyskytuje se v několika barvách a mezi ty nejtypičtější patří mléčně bílá, oranžová anebo šedá. Náleží elementu voda a otevírá energetická centra druhé a třetí ale i šesté a sedmé čakry.

Produkty obsahující měsíční kámen